W dniu wczorajszym przesłane zostało do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko konsultacyjne Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw [projekt z dnia 13 czerwca 2017 r.] Treść stanowiska publikujemy poniżej. 

20170801_stanowisko_KIKE_nowelizacja_PT.pdf