Operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej wskazują na konieczność cyfryzacji swoich przedsiębiorstw. Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników nabrał szczególnego znaczenia i mocno przyspieszył po wybuchu pandemii COVID-19. KIKE aktywnie wspiera te działania, funkcjonując m.in. od niedawna jako obserwator Pre-Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Dlatego też przypominamy, że w ramach Akademii Menadżera MMŚP możliwe jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej. Finansowanie Akademii odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program dofinansowań wystartował 1 stycznia 2022 roku i potrwa do 30 września 2023 roku. Projekt realizowany jest jako dofinansowanie usług, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i działa na zasadzie refundacji. Pośrednikami systemu są operatorzy, wybrani przez PARP.
Więcej informacji, zasady działania Akademii oraz wykaz operatorów bonów rozwojowych dostępne są na stronie https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy