Centrum Projektów Polska Cyfrowa planuje przeprowadzić 29 września 2021 roku w godzinach 11.00 – 13.00 warsztaty on-line skierowane do przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego, w tym m. in. do operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne. Głównym tematem planowanych warsztatów będzie problematyka procesu zmiany oferty hurtowej oraz innych zagadnień związanych z budową i udostępnieniem sieci POPC. Przedstawione zostaną również informacje na temat nowych źródeł wsparcia rozwoju sieci telekomunikacyjnej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy.
Zapraszamy zainteresowanych do udziału w spotkaniu. Informacje o uczestnikach spotkania (imię i nazwisko oraz adres e-mail) należy przesłać na adres: popc1.1_warsztaty@cppc.gov.pl nie później niż do 27 września 2021 r.