Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztaty on-line, które odbędą się 25 maja 2022 r. w godzinach 10.00-12.00

Tematem tegorocznych warsztatów będzie problematyka związana z testem Margin Squeeze, który stanowi narzędzie weryfikujące poprawność relacji ceny hurtowej do oferty detalicznej beneficjenta. Głównym celem spotkania będzie przygotowanie beneficjentów do realizacji corocznego obowiązku przekazania wypełnionych testów MS dla trzech ofert detalicznych świadczonych z wykorzystaniem Sieci POPC, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy, wraz z dokumentacją źródłową i wyjaśnieniami.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: maciej.siek@uke.gov.pl do 18 maja 2022 r. ze wskazaniem osób uczestniczących w warsztatach wraz z ich adresami mailowymi, co umożliwi późniejsze wysłanie zaproszeń na platformie MS Teams, na której będą odbywały się warsztaty.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przewidywany czas spotkania to 2 godziny.

Więcej informacji na https://www.uke.gov.pl/akt/warsztaty-dla-beneficjentow-popc-test-ms,425.html