Mikro-i małym przedsiębiorstwom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin składania oświadczeń mija 27 lipca 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Poniżej umieszczamy link do informacji od Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców w tej sprawie:

httpss://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/1fc15b87-faad-40e5-9160-ab880dc25570/190725_Mikro_i_ma%C5%82e_przedsi%C4%99biorstwa_mog%C4%85_zachowa%C4%87_ceny_energii_z_dnia_30_czerwca_2018_r_.pdf