W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się zgłoszenia operatorów, dotyczące kolizji ich sieci z planowanymi przebiegami NGA Nexery, finansowanymi z programu 1.1 PO PC, w dniu 17 lipca przedstawiciele KIKE odbyli pierwsze spotkanie robocze z kierownictwem Nexera Holding. Rozmowy dotyczyły możliwości rozwiązania pojawiających się problemów z korzyścią dla obu stron.

Przypominamy, iż wiosną b. r. kierowaliśmy do członków Izby oraz Stowarzyszenia e-Południe prośbę o wskazywanie potencjalnych kolizji. Obecnie chcemy wrócić do tego tematu, dlatego też prosimy wszystkich zainteresowanych ISP o przesyłanie do IZBY (na adres biuro@kike.pl) wykazów adresów, w których kolizje następują wraz z krótkim opisem sytuacji. W wyniku rozmów z Nexerą ustalono, iż możliwe będą indywidualne rozmowy pomiędzy stronami, celem wspólnego zaplanowania optymalnych przebiegów sieci.

Dodatkowo informujemy, iż do dnia 7 sierpnia na portalu Baza Konkurencyjności aktywne będzie 13 postępowań przetargowych, które Nexera prowadzi celem wyboru wykonawców sieci w swoich obszarach z II naboru 1.1 PO PC. Prosimy lokalnych ISP o rozważenie możliwości wykorzystania tego kanału jako platformy współpracy z Nexerą, co może okazać się korzystnym dla obu stron rozwiązaniem, mając na uwadze wariant dalszego partnerstwa, np. na bazie umów ramowych na dostęp hurtowy do wybudowanej sieci.