W Warszawie, w siedzibie UKE, przedstawiono powstający serwis online, w którym będzie można sprawdzić aktualne dane na temat skradzionej bądź zdewastowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej. Sygnatariusze Memorandum o współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury (w tym firmy telekomunikacyjne, UKE, URE, PKP) planują aktualizację aplikacji na bazie własnych źródeł, w okresach jednomiesięcznych. Pod koniec roku 2013 uruchomiona zostanie wersja testowa, w pierwszym kwartale 2014 roku program zostanie udostępniony online, prawdopodobnie na subdomenie strony ki.polskaszerokopasmowa.pl/ Serwis będzie posiadał również dane archiwalne, począwszy od 2010 roku, by zobrazować tendencję wzrostową zjawiska i konieczność przeciwdziałania w tej materii.

Aplikacja uruchomiona zostanie w wersji ogólnodostępnej z podstawowymi danymi (ilość zjawisk w skali kraju, województwa, powiatu, gminy) oraz w wariancie dostępnym po zalogowaniu (należy ubiegać sie o uprawnienia u administratora systemu), w którym z poziomu kreatora raportów będziemy mogli analizować szczegółowo aktualne dane z podziałem na rejony kraju, branże, w różnych okresach czasowych. Szczegóły odnośnie kryteriów i upublicznionych informacji są ustalane, by zachęcić firmy do współpracy, jednocześnie zapewniając dużą funkcjonalność systemu. Jednym z pomysłów, by poruszyc opinię publiczną czymś więcej niż suchymi wykresami, jest umieszczanie w serwisie faktów mówiących o tym, ile osób z powodu kradzieży pozbawionych było prądu bądź dostępu do telefonu, ile wypadków spowodowanych było uszkodzeniem infrastruktury kolejowej.

Serwis będzie narzędziem, które ma ułatwić naświetlenie ogromu skali kradzieży i dewastacji infrastruktury w kraju. Ułatwi współpracę rzeczników prasowych firm i urzędów będących sygnaturiaszami Memorandum z mediami. Będzie dostępny dla Policji i Sądów. Zobrazuje problem politykom pracującym nad aktami prawnymi mogącymi zmniejszyć skalę zjawiska.

Mija blisko rok od czasu podpisania Memorandum o współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Jesienią 2013 roku odbędzie sie konferencja podsumowująca dotychczasowe prace. Szczegóły dostępne będą na stronie uke.gov.pl . Józef Chwast (GRAP) aktywnie uczestniczy w pracach związanych z Memorandum, którego KIKE jest sygnatariuszem.