W dniach 18 i 19 lipca przedstawiciele KIKE odbyli kolejne konsultacje z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pożyczek szerkompasmowych dla ISP, finansowanych z PO PC. Tym razem odwiedziliśmy TISE oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
Podczas spotkania z TISE omówiono dotychczasowe doświadczenia Towarzystwa w udzielaniu pożyczek. Są one dość pozytywne: na 11 złożonych wniosków podpisano 2 umowy, 3 kolejne są w trakcie negocjacji, a jedynie 3 projekty uzyskały negatywną ocenę. Pozostałe są w trakcie procedowania. W efekcie można stwierdzić, że od lutego TISE sprawnie i efektywnie zarządza powierzonym sobie portfelem, uzyskując w krótkim czasie wysoką skuteczność przyznawania środków pożyczkowych. TISE specjalizuje się w projektach mniejszych, do 2 mln zł; przeciętny czas oceny pojedynczego wniosku trwa do 2 miesięcy. Przypomnijmy, że inwestycje finansowane przez TISE realizowane mogą być do lutego 2020. 
Jeśli chodzi o BGK, to przedmiotem rozmów był udział KIKE w promocji planowanego na jesień b.r. trzeciego przetargu na wybór pośredników finansowych. Opisane powyżej pozytywne doświadczenia z funduszem pożyczkowym, jakim jest TISE, sprawiły, że strona publiczna planuje w szerszym zakresie włączyć w proces udzielania pożyczek instytucje spoza głównego nurtu sektora bankowego, takie jak wspomniane fundusze pożyczkowe czy też banki spółdzielcze. Po wakacjach zorganizowane zostanie kolejne spotkanie mające na celu opracowanie możliwie najatrakcyjniejszych warunków przetargu, tak aby zachęcić je do korzystnej dla obu stron współpracy.