Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 19 lipca 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/VII/1 przyjął w poczet członków Izby: CITIMEDIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lecha Kaczyńskiego 28, 00-609 Warszawa.
Serdecznie witamy w KIKE!