Dnia 7 sierpnia br. KIKE wysłało do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w sprawie projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zakwestionowaliśmy w nim m.in.:

– planowany uprzywilejowany status operatora OSE,
– ryzyko naruszenia inerestów operatorów, którzy zbudowali sieć w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz
– ryzyko wzmocnienia pozycji największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które może pojawić się w praktyce stosowania ustawy o OSE.

20170807 Stanowisko KIKE do projektu ustawy o OSE

Załącznik do Stanowiska: Propozycja dot. obszarów w III naborze Działania 1.1 POPC