Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wraz z itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska prowadzi prace zmierzające do identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście efektywnego wykorzystania nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z umieszczaniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.

W związku z tym, zwracamy się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 15 września 2018 r.

Zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy uzyskanych odpowiedzi i przygotowania raportu. Nazwa przedsiębiorstwa nie będzie publikowana w raporcie.

Zachęcamy do rzetelnego wypełnienia ankiety, dzięki czemu prace Izby nad usprawnieniem współpracy
z Lasami Państwowymi będą jeszcze skuteczniejsze, co przełoży się na bezpośrednią korzyść dla Państwa.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.