Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami z UKE oraz przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, tylko do końca tego roku można korzystać z radiolinii w paśmie 17,1-17,3 GHz. Dotyczy to wyłącznie urządzeń radioliniowych uruchomionych przed 1 lipca 2015 r. Od 1 stycznia 2021 r. nie będzie możliwe wykorzystywanie tych urządzeń bez pozwoleń ze strony UKE.

W przypadku, gdy Państwo korzystają jeszcze z takich radiolinii i w obecnej sytuacji (pandemia Covid-19) przewidują Państwo problemy z ich wyłączeniem, prosimy o informację o tym do Izby na adres t.bukowski@kike.pl wraz z podaniem liczby wykorzystywanych przez siebie radiolinii w tym paśmie. Informację należy przesłać do dnia 5 listopada 2020 r.

Przekazane przez Państwa informacje pozwolą Izbie oszacować, czy występuje problem z wyłączeniem tych urządzeń i czy zachodzi konieczność wystąpienia do Prezesa UKE w tej sprawie.