W dniu 8 września 2016 r. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała do Pana Piotra Woźnego, Podsekretarza w Ministerstwie Cyfryzacji, stanowisko dot. Wymagań dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC.

Pełna treść stanowiska