21 grudnia br. odbyło się w Warszawie uroczyste podpisanie Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego oraz przedstawicieli samorządów wojewódzkich, telekomunikacyjnych izb gospodarczych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Tekst tego porozumienia był wcześniej przedmiotem szerokich konsultacji, obejmujących przedstawicieli administracji publicznej, izb gospodarczych, a także przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Promując inicjatywę Memorandum, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podkreśla konieczność współpracy i współdziałania partnerów publicznych i prywatnych w zapewnieniu powszechnego szybkiego dostępu do szerokopasmowego Internetu, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych. W opinii MAC tylko efektywne i skuteczne mechanizmy współpracy pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi są w stanie zapewnić osiągnięcie przez Polskę celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, dotyczących dostępności do szerokopasmowego Internetu (do 2020 roku łącze 30 Mb/s w każdym, a 100 Mb/s w co drugim europejskim domu).

Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej reprezentowali: Piotr Marciniak i Wojciech Bandurowski, którzy zostali równocześnie reprezentantami KIKE w Komitecie Wykonawczym. Udział reprezentantów KIKE w pracach MAC ma na celu zapewnienie komunikacji pomiędzy Ministerstwem, a najliczniejszą grupą przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Polsce i uwzględnienie ich potencjału oraz doświadczenia w realizacji Agendy Cyfrowej.

Memorandum podpisali również przedstawiciele kilku urządów marszałkowskich, organizacji branżowych i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Pełna lista blisko 40 sygnatariuszy powinna być wkrótce dostępna na stronach resortu.

Treść Memorandum oraz kilka zdjęć ze spotkania zamieszczamy niżej:

20111221 MAC Memorandum 20.12