Zwracamy uwagę wszystkich beneficjentów programów KPO i FERC, że CPPC opublikowało pomocniczy wykaz elementów, jakie powinny się znaleźć w gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej składanej jako dodatkowe zabezpieczenie umów, w przypadku braku posiadania doświadczenia inwestycyjnego. Dokument dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/attachment/f3b07691-2490-475a-94d0-3372020f2277