W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Ministerwstwa Cyfryzacji i członków działającej w resorcie Grupy ds. barier inwestycyjnych opracowanie przygotowane w związku z osttanią nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych – popularnie zwanej Megaustawą. Treść stanowiska publikujemy poniżej: 

20160708_stanowisko_KIKE_do MC_dot_dalszych_zmian_w_Megaustawie.pdf