KIKE prowadzi intensywne rozmowy z przedstawicielami sektora bankowego na temat wytworzenia mechanizmu finansowego, skrojonego na miarę  potrzeb  MŚP rynku telekomunikacyjnego. W celu przybliżenia problemu stworzony został raport pt. „Potencjał przedsiębiorstw telekomunikacyjnych sektora MŚP, a bariery inwestycyjne związane z brakiem dostępu do finansowania”, który pokazuje nasze silne strony i szanse, jakie niesie ze sobą przyszłość. Mamy nadzieję, że przedstawione w raporcie dane będą świadczyć same za siebie i skutecznie wspomogą nasze działania mające na celu wytworzenie niezbędnych do rozwój MŚP rynku telekomunikacyjnego mechanizmów finansowych. 

Zapraszamy do lektury