Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 2013-11-25 Uchwałę Nr ZA2013/VII/1 dokonał przyjęcia w poczet członków firmę:

1. F.H.U. SKAWSOFT s.c. z siedzibą w Skawinie, ul. Kopernika 17C/2, rekomendowana przez firmy: eFuzja Sp. z o.o. oraz K3-Kamil Kurek.

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej.