Szanowni Państwo,

w imieniu Partnerów Klastra Myślenickiego chcemy zaprosić do udziału w Konferencji pt. “Klaster Myślenicki dziś i jutro”, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek), w godz. 10.00-15.00, w Krakowie w sali konferencyjnej Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22A.

Wiodącym tematem konferencji jest prezentacja działań i projektów Klastra Myślenickiego, będącego powiązaniem kooperacyjnym operatorów ISP z Małopolski, a także zasad tworzenia i funkcjonowania powiązań kooperacyjnych, planowanych rozwiązań w tym zakresie na najbliższe lata oraz możliwości finansowania wspólnych projektów.

W załączeniu przesyłam szczegółowy program konferencji. Osoby zainteresowane udziałem bardzo proszę o dokonanie zgłoszenia (na adres pawel.brandys@inetcentrum.pl) w terminie do dnia 5.12.2013 r.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Klaster Myślenicki – budowa węzła telekomunikacyjnego oraz usług teleinformatycznych szansą na rozwój lokalnych firm ISP”, współfinansowanego w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Gospodarka Regionalnej Szansy, Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat B „Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami w tym tworzenie klastrów”.

Serdecznie pozdrawiam
Paweł Brandys