Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej uchwałą numer ZA2018/IV/II z dn. 25.04.2018 r. zwołuje XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w dn. 28.06.2018 r. o godz. 12.00, PIAP, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

Dodatkowe informacje znajdują się jak zawsze na podstronie poświęconej ZWZC, a także w materiałach rozsyłanych aktualnie do członków Izby.

Serdecznie zapraszamy do udziału,

Zarząd KIKE