CPPC ogłosiło IV nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 PO PC. Wnioski składać będzie można od 9 listopada 2019 do 29 lutego 2020, operatorzy mają zatem sporo czasu na przygotowanie się. Nie należy liczyć się z przedłużeniami tego terminu.

W ogłoszeniu o konkursie (dostępnym tutaj: httpss://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-czwarty-konkurs ) nie zawarto natomiast najważniejszego, czyli wykazu obszarów inwestycyjnych. Zostaną one udostępnione najpóźniej na początku listopada, jednakże wiadomo od pewnego czasu, że będą to obszary niezagospodarowane po II naborze.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na nabór przeznaczono znaczną kwotę, bo 580 mln zł. Zmianie uległy kryteria wyborów projektów – zlikwidowano punkty za doświadczenie oraz zmniejszenie wkładu publicznego. KIKE od dawna wskazywała na dyskryminacyjny charakter tych kryteriów względem MIŚOTów, zatem decyzja CPPC, potwierdzona na niedawnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego, jest naszym zdaniem korzystnym posunięciem.

Szczegółowo o zasadach naboru mówić będziemy podczas XXV Konferencji KIKE w Łodzi.