Szanowni Państwo,

obecnie toczy się kilka bardzo ważnych konsultacji. W wyniku tych konsultacji powstaną wytyczne BEREC, które będą de facto wiążące dla UKE przy wydawaniu decyzji w przyszłości.

W związku z powyższym bardzo prosimy Państwa albo o samodzielny udział w konsultacjach, albo o kontakt tych z Państwa, którzy chcieliby wziąć w nich udział, ale potrzebowaliby w tym celu wsparcia (np. językowego). Wszystkie konsultacje odbywają się w języku angielskim.
Projekty wytycznych BEREC dotyczą następujących zagadnień:

1) zakresu obowiązku dostępu do okablowania i urządzeń towarzyszących przez dowolnego operatora telekomunikacyjnego, nie tylko Orange (konsultacje trwają do 15.07.2019 r., link do konsultacji: httpss://www.berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5598-call-for-initial-stakeholder-input-for-the-development-of-the-berec-guidelines-on-the-criteria-for-a-consistent-application-of-article-61-3

2) minimalnego zakresu oferty ramowej, takiej jak oferta obowiązująca w relacjach z Orange (konsultacje trwają do 19.07.2019 r., link do konsultacji: httpss://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5605-public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-on-the-minimum-criteria-for-a-reference-offer

3) wzoru formularza informującego o zamiarze rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej (konsultacje trwają do 28.08.2019 r., link do konsultacji: httpss://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5606-public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-for-the-notification-template-as-in-article-12-paragraph-4-eecc

4) kryteriów oceny zdolności do zarządzania zasobami numeracyjnymi przez przedsiębiorstwa inne niż dostawcy sieci lub usług łączności elektronicznej (konsultacje trwają do 28.08.2019 r., link do konsultacji: httpss://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5608-public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-on-common-criteria-for-the-assessment-of-the-ability-to-manage-numbering-resources-by-undertakings-other-than-providers-of-electronic-communications-networks-or-services-and-of-the-risk-of-exhaustion

Ponadto prosimy także o kontakt tych z Państwa, którzy mogliby wspomóc UKE i BEREC w opracowaniu definicji sieci o bardzo wysokiej przepustowości. W tej sprawie organy czekają na odpowiedzi najpóźniej do 10.07.2019 r. Kwestionariusze możemy Państwu udostępnić bezpośrednio.

Osoba do kontaktu: Kinga Pawłowska-Nojszewska, Dyrektor ds. prawnych KIKE, tel. 533 552 334.