Do 12 marca lub do wyczerpania środków można składać wnioski o dofinansowanie do udziału personelu ISP w szkoleniach dla firm z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Wnioski przyjmuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, realizująca program finansowany przez PARP. Nabór otwarty jest dla wszystkich operatorów o statusie małego lub średniego przedsiębiorcy z całej Polski. Tematyka szkoleń, jak również inne informacje dotyczące szczegółów aplikowania dostępne są na stronie https://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/.
W dniu 4 marca planowane jest webinarium dla zainteresowanych firm.