UKE rozesłało dziś do PT informację, że został uruchomiony System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej w wersji testowej umożliwiającej pobranie danych archiwalnych przekazanych w poprzedniej inwentaryzacji.
W komunikacie UKE informuje:

“Z uwagi na trwające jeszcze prace nad rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach świadczonych za ich pomocą: https://legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/182982/katalog/183002, system będzie działał w wersji testowej (np. nie będzie możliwości złożenia oświadczeń oraz zakończenia przekazywania danych). Testowe uruchomienie systemu umożliwi Państwu eksport danych przekazanych w roku ubiegłym do Generatora XML, w celu wykorzystania tych danych do przygotowania inwentaryzacji za 2013 rok.

Przypominamy, że zalogowanie do systemu SIIS jest możliwe na stronie httpss://form.teleinfrastruktura.gov.pl/
Wszelkie materiały, związane z inwentaryzacją, w tym Generator XML, słowniki, NDDO, instrukcje i filmy instruktażowe są dostępne na stronie httpss://form.teleinfrastruktura.gov.pl/pomoc/

O wejściu w życie rozporządzenia oraz o uruchomieniu wersji produkcyjnej systemu SIIS poinformujemy Państwa e-mailowo oraz w kolejnym komunikacie poświęconym inwentaryzacji infrastruktury i usług na stronie UKE.
Z poważaniem,

Zespół SIIS”