W dniu wczorajszym, 6.04.2011 r. miało miejsce w W-wie spotkanie zorganizowane przez UKE z ISP. Dotyczyło ono obowiązkowych raportów do SIIS, jakie operatorzy mają aktualnie obowiązek przesłać do UKE w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Spotkanie trwało przeszło 2.5 godz. i miało charakter ciekawej i merytorycznej dyskusji o raportowaniu i rynku.

Mając świadomość najważniejszych zagadnień oraz ograniczeń sprawozdania z tak długiej rozmowy, zamieszczam kluczowe ustalenia, które powinny pomóc w sprawnym zaraportowaniu infrastruktury sieci ethernetowych, obfitujących z uwagi na charakter technologii w mnogość węzłów dostępowych zlokalizowanych nie tylko w każdym budynku, ale często jest ich wręcz kilka per budynek.

Poniższe informacje mają charakter pomocniczy. Oficjalne informacje zamieszczone są na stronach UKE: https://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=450&news_id=6536&layout=8&page=text oraz na forum KFS https://www.forumszerokopasmowe.pl/forum/

(Wersja skorygowana 8.04.2011 w oparciu o komentarze i wskazówki UKE).

Ustaliliśmy, iż:

1. Agregacja.

ISP ETTH może zaraportować węzły agregujące (np. na poziomie osiedla, czy wsi), jako agregująco-dostępowe wpisując w rubryce zasięg – adresy wszystkich budynków objętych siecią. Rozwiązanie takie pozwala na uniknięcie rozpisywania w osobnych liniach arkuszy weryfikatora każdego budynku, skrzynki, czy węzła z osobna pod warunkiem ujęcia wszystkich adresów w polu zasięg. Operacja taka redukuje liczbę wierszy arkuszy w Weryfikatorze. Zarówno UKE, jak i KIKE proszą przy tym wspólnie, by agregacji dokonywać rozsądnie i w realnym zakresie, a więc by unikać definiowania np. 1 węzła dla Warszawy, czy powiatu. Jeśli to możliwe – UKE oczywiście chętnie uzyska informacje jak najdokładniejsze, a więc jeśli ktoś może/zamierza wykonać pełną inwentaryzację do poziomu każdego węzła budynkowego – tym lepiej. Jeśli jednak z uwagi na krótki czas jest to niemożliwe – można dokonać rozsądnych agregacji, pod warunkiem kompletnego rozpisania zasięgu takiego zagregowanego węzła.
Węzłem dostępowym w sieciach WiFi jest AP – stacja bazowa. Nie można dokonywać agregacji wyższej niż AP. W sieciach ETTH węzłem może być przełącznik łączący przełączniki w budynkach mieszkalnych. Przełączniki niezarządzane nie muszą być ewidencjonowane jako węzły.

2. Współrzędne, nr działek, etc.

Zgodnie z treścią zarządzenia, instrukcjami i wyjaśnieniami na KFS– operator ma obowiązek wskazać adres do poziomu miejscowości oraz ulicę i numer posesji lub sam numer posesji w miejscowościach bez ulic. W przypadku braku ulicy i numeru porządkowego posesji opcjonalnie współrzędne geograficzne w układzie i dokładności wymaganej w rozporządzeniu lub numer działki w obrębie miejscowości.
Wystarczy podać jedną z tych wartości pozwalającą na lokalizację węzła lub infrastruktury. Preferowany jest pełny adres a w przypadku jego braku numer działki lub współrzędne geograficzne. Przykład – w mieście wystarczy podać adres węzła, ale np. dla masztu na polu, na którym nie ma adresu, trzeba podać współrzędne lub nr działki. Etc. Oczywiście jeśli ktoś zechce podać wszystkie wartości – tym lepiej.

3. Ilość interfejsów, przepustowość.

Oczywiście określamy całkowitą dostępną ilość portów, przy czym “zaalokowane” to takie, do, które są używane dla świadczenia usług. “Niezaalokowane”, to te wolne oraz wykrozystywane np. do monitoringu, czy połaczeń w sieci. Przykład 50x1G.
Jako “przepustowość” – określamy wartość kontraktu, jeśli jest on niższy, niż wartość portu – np. realizowany vlanami.

4. Transmisja, a infrastruktura.

Jeśli dzierżawimy od podmiotów trzecich transmisję między własnymi zasobami – definiujemy ją wyłącznie jako transmisję między węzłami A-B, a nie raportujemy linii/infrastruktury.
Infrastrukturę co do zasady określamy w relacjach A-B. W przypadku infrastruktury – nie można raportować w 1 pozycji całej topologii drzewa, czy gwiazdy.

5. Sieci WiFi.

Określamy lokalizację bazy z dokładnością do adresu instalacji i jej zasięg zgodnie z wymaganiami punktów 28 i 29. Nie raportujemy CPE jako węzłów nawet jeśli w jednym budynku jest kilku abonentów.
UKE wskazuje, iż w pkt. 28 raportujemy zainstalowane CPE jako zasięg węzła WiFi (nie osobne pozycje – analogicznie jak przy sieciach kablowych). W 29 raportujemy konfigurację sektorów AP.

6. Forma dostępu do danych i ich bezpieczeństwa.

Wedle informacji – każdy operator będzie miał dostęp do swoich danych. Dane globalnie mają być dostępne w formie zagregowanej. Niezależnie od dyskusji na ten temat ustaliliśmy, że jeśli dane mają pomagać w określaniu właściciela infrastruktury, od którego można ją ew. dzierżawić/zakupić – Prezes UKE przed udostępnieniem danych, powinien informować o wniosku o dostęp do danych o danej infrastrukturze jej właściciela i uzyskiwać zgodę na przekazanie danych. Ew. ISP powinien móc określić w SIPS – które zasoby chce/może udostępniać podmiotom trzecim i otrzymywać do zatwierdzenia z systemu informacje dot. zapytań o jego infrastrukturę – co odciążyłoby od pośrednictwa Prezesa UKE. Temat wymaga jednak dalszych prac.

7. Problem raportowania “spontanicznej” infrastruktury.

Jest faktem, iż w całym kraju i na wszystkich poziomach wielkości ISP istnieją połączenia i elementy sieci, które nie zawsze uzyskały komplet zgłoszeń/pozwoleń/przydziałów częstotliwości, etc. Z natury rzeczy zasoby te powinny zostać zarówno zalegalizowane, jak i zaraportowane. Formalnie nadrzędnym celem inwentaryzacji jest pozyskanie informacji o posiadanej przez ISP infrastrukturze i w tym zakresie KIKE nie może doradzać, jak raportować takie zasoby. Mając świadomość takiego faktu, zaproponowaliśmy jednak podjęcie rozmów o ew. abolicji w tym zakresie. Bo jakkolwiek radiolinię można po prostu zgłosić, to dla inwestycji doziemnych – procedury w tym zakresie są znacznie bardziej złożone. Zagadnienie jest bardzo trudne, jednak wielu przedsiębiorców musi się z nim zmierzyć w ramach inwentaryzacji. Strona publiczna ma świadomość tego faktu. Stąd zamiast omijać temat i absolutnie go nie usprawiedliwiając, ale mając na celu wsparcie inwentaryzacji i wtym zakresie – pojawił się pomysł na popracowanie nad jakąś formą prawnej abolicji w tym zakresie.

Podsumowując tą część. Możliwe jest uproszczenie raportów do poziomu lokalnych (rozsądnych) agregacji oraz wyjaśniono nasze wątpliwości dotyczące oznaczania każdej lokalizacji równocześnie adresem, współrzędnymi i ewidencją gruntów. To znaczne uproszczenie i oszczędność czasu, szczególnie dla sieci na obszarach, gdzie brak jest cyfrowych ewidencji gruntów. UKE ma jednak nadzieję, na stopniowe zwiększanie dokładności przekazywanych danych w przyszłości, a powyższe uproszczenia są możliwe z uwagi na świadomość czasu, w jakim przyszło nam opracowywać wymagane dane.

KIKE mając świadomość w/w obowiązku i celowości jednolitych inwentaryzacji lokalnych sieci zaproponowało, by UKE rozważyło przygotowanie aplikacji do paszportyzacji sieci dla małych operatorów. Aplikacja byłaby dobrym i użytecznym narzędziem dla lokalnych ISP (nie posiadających najczęściej żadnych systemów paszportyzacji) oraz gwarantowała i usprawniała przyszłe procesy raportowania danych o infrastrukturze i usługach. Dla operatorów – narzędzie tego typu pozwoliłoby w powtarzalny sposób opisywać zasoby włąsnych sieci ułatwiając nie tylko raportowanie do UKE, ale i współdziałanie oraz wycenę sieci.

* * *

W zakresie raportów wynikających z PT, a nie Megaustawy – poprosiliśmy UKE o doprecyzowanie zasad raportowania i wykorzystywania raportów o planowanych instalacjach. CO do zasady UKE podaje, iż celem jest zestawienie prognoz inwestycyjnych na danych rok z raportowanymi po tym roku inwestycjami. KIKE przekazała wątpliwości przedsiębiorców nt. wrażliwości tych danych. Nic więcej w tym zakresie nie udało się uprościć.

* * *

Mimo, iż na branżowych forach i grupach dyskusyjnych temat jest gorący i towarzyszy mu mnóstwo pytań, wczoraj w W-wie na spotkaniu obecna była wyłącznie kilkuuosobowa ekipa z GRAP KIKE. Zaskoczenie organizatorów tak niską frekwencją pozostaje nam podzielić. Przewidywano bowiem obecność conajmniej 50-60 osób. Zaś organizatorów z UKE wspierali specjaliście z Instytutu Łączności, wspierający inwentaryzację od strony technicznej. Można więc było na prawdę pytać i o zasady globalne, i o sposób wypełnienia dosłownie każdego pola ankiet uzyskując odpowiedzi z pierwszej ręki. Szkoda, że nawet tak gorące zagadnienia nie zachęcają do rozmów na żywo. A opisane wyżej wyjaśnienia wskazują, że zdecydowanie warto było na to spotkanie przybyć.

Mamy nadzieję, iż powyższe informacje pomogą w sprawniejszym, terminowym i pełniejszym wypełnieniu raportów.

W imieniu GRAP KIKE,

Piotr Marciniak

Ps. Powyższe dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Czekamy na potwierdzenie z UKE zgodności z ustaleniami i jeśli tylko takie potwierdzenie otrzymamy – zamieszczę wzmianke na ten temat. Proszę jednak pamiętać, iż każdy przedsiębiorca odpowiada osobiście za własne raporty. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z wezwaniem, instrukcjami na stronie UKE oraz podpowiedziami na stronach forum KFS. Oficjalne informacje zamieszczone są na stronach UKE https://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=450&news_id=6536&layout=8&page=text oraz na forum KFS https://www.forumszerokopasmowe.pl/forum/

Jedyny kontakt oficjalny w sprawie inwentaryzacji do UKE to email na skrzynkę teleinfrastruktura@uke.gov.pl gdzie można opisać pytanie, podając nazwę podmiotu i ewentualny numer komórkowy do oddzwonienia.