Zgodnie z opublikowanym wczoraj komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakończonym 2 lipca postępowaniu przetargowym na wybór kolejnych pośredników finansowych pożyczek szerokopasmowych, do BGK wpłynęły 3 oferty. Tym razem wśród oferentów brak jest dużych instytucji finansowych, lecz znalazły się 2 banki spółdzielcze: Vistula z Wyszogrodu (woj. mazowieckie, pakiet 5 mln) i BS w Trzebieszowie (woj. lubelskie, pakiet 20 mln). Dodatkowo, ofertę złożyło dobrze znane wszystkim ISP TISE – na pakiet o wartości 10 mln zł.

Wydaje się, że ilość zgłoszeń ofertowych jest niższa, niż oczekiwano, co wskazuje na dalszą ostrożność sektora finansowego względem branży telko. Natomiast na podkreślenie zasługuje fakt złożenia ofert przez pierwsze banki spółdzielcze, co wraz z rozwojem programu gwarancyjnego świadczy o powolnym, ale jednak stałym rozszerzaniu się dostępności komercyjnego finansowania działalności operatorskiej przez instytucje finansowe.