Procedowany aktualnie w Sejmie oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt wprowadzenia składki audiowizualnej od każdego punktu poboru energii, w obecnym brzmieniu rodzi niebezpieczeństwo objęcia tą opłatą każdego przyłącza zasilania sieci telekomunikacyjnej realizowanego w oparciu o umowę z zakładem energetycznym. W zamieszczonym niżej i przesłanym dziś do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Cyfryzacji stanowisku, KIKE analizuje problem i proponuje jego rozwiązanie. 20160429_stanowisko_KIKE_projekt_ustawy_o_składce_audiowizualnej // plik będzie dostępny niebawem, trwa aktualizacja strony Dziękujemy równocześnie członkom Izby za wszystkie przekazane nam w ostatnich dniach informacje i sugestie dot. tego zagadnienia.