Około 250 osób, reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się 26 kwietnia 2012 r. Prelegenci w swych wystąpieniach odnosili się do kwestii, jak administracja może efektywnie wesprzeć inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową.

Pełna relacja i prezentacje z konferencji KFS z 26 kwietnia 2012 r.

* * *

Prezentacja KIKE: 20120426 – KFS – Ostatnia mila, dobre praktyki

Na KFS obecna była silna ekipa KIKE: