UKE ostrzega przed korespondencją nadsyłaną z adresów e-mail podobnych do adresów dostawców usług telekomunikacyjnych i wykorzystującej ich logotypy. Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje informacje wskazujące na próby wyłudzenia i wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną fałszywych faktur. Więcej informacji na stronie UKE.