Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) realizuje projekt Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT), którego celem jest zbieranie oraz udostępnianie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym aktualnych informacji na temat istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej, stawek za zajęcie pasa drogowego oraz procedur związanych z inwestycjami telekomunikacyjnymi, zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.).

W celu budowy funkcjonalnego, użytecznego i efektywnego systemu UKE przeprowadza badanie ankietowe wśród podmiotów, które będą zasilać system danymi, a także wśród użytkowników PIT, którzy w oparciu o rozdział 2a w/w ustawy są uprawnieni do pozyskiwania informacji zgromadzonych przez UKE i zamieszczonych na platformie PIT.

Wraz z UKE prosimy o wypełnienie poniższych ankiet do dnia 19 maja 2017 roku.

Link do ankiety: httpss://www.webankieta.pl/ankieta/273009/ankieta-pit-dla-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych.html.

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Taraś, e-mail: Tomasz.taras@uke.gov.pl. Państwa opinie będą cennym źródłem informacji do przygotowania praktycznego, przyjaznego dla użytkownika i skutecznego narzędzia planowania i realizacji inwestycji.