1.02.2013 r. odbyło się w UKE spotkanie Rady ds. Inwentaryzacji. Omówiono szereg zmian i usprawnień w SIIS 3.0 oraz narzędziach do przygotowywania danych. Wezwania do nowej inwentaryzacji rozsyłane będą z UKE po 11.02.2013 r. Czas na wprowadzenie danych wynosić będzie jak dotychczas 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Szczegółowa notatka ze spotkania z omówieniem zmian dostępna jest na Forum KIKE dla członków Izby.