W dniu 12.11.2012 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. “Przeciwdziałanie
kradzieżom infrastruktury”. Ma ona na celu poprawę sytuacji min
przedsiębiorców telekomunikacyjnych i przeciwdziałanie kradzieżom
infrastruktury kolejowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.
Będą obecni zaproszeni goście: posłowie, przedstawiciele MSW, UKE, URE, UTK,
Policja, oraz goście z zagranicy.
KIKE jest jednym z pierwszych sygnatariuszy memorandum w sprawie współpracy
na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji
infrastruktury.

Lista sygnatariuszy w linku poniżej:

https://ki.polskaszerokopasmowa.pl/lista-sygnatariuszy/sygnatariusze.html

Spotkanie odbędzie się 12 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Warszawie przy ul. Twardej 18 (siedziba Orange Polska).

Szczegóły spotkania w linku poniżej:

https://ki.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-o-przeciwdzialaniu-kradziezy-infrastruktury.html