Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma INWEP Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 91 lok 3, rekomendowana przez firmy: SKYNET i PLJ TELECOM.