Opłaty za dostęp do pasa drogowego i podatek od nieruchomości, a konkurencja i rozwój rynku telekomunikacyjnego – raport KIKE

Raport KIKE & itB Drogi i Podatki

Raport KIKE & itB Drogi i Podatki – załączniki do raportu