Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wspólnie ze Stowarzyszeniem e-Południe przygotowała i przesłała 12 kwietnia 2022 roku uwagi dot. wezwań Prezesa UKE kierowanych do przedsiębiorców telekomunikacyjnych w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy lokalnych warunków prowadzenia inwestycji związanych z rozwojem sieci telekomunikacyjnych, a także oceną możliwości dostępu do rynku usług telekomunikacyjnych, a także oceną możliwości dostępu do rynku usług telekomunikacyjnych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Uwagi odnoszą się również do formularza, za pomocą którego dane mają zostać przekazane. Pismo wysłane do UKE dostępne jest tutaj.