2 listopada 2021 roku Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i niektórych innych ustaw (UD 68; projekt z dnia 12.10.2021 r.), przesłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Departamentu Cyberbezpieczeństwa tabelę uwag do projektu – link.