15 grudnia Ministerstwa Cyfryzacji oraz Rozwoju przedstawiły w czasie Warsztatów GRSS wyniki ewaluacji ex-ante dla instrumentów finansowych adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. W konkluzji resorty zapowiedziały uruchomienie 1 miliarda złotych na inwestycje telekomunikacyjne realizowane przez ISP. Środki wygospodarowane zostały z budżetu POPC i będą dostępne w połowie przyszłego roku. Pozostaje do podpisania umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dopracowanie kryteriów oraz wybór instytucji pośredniczących w wypłacaniu środków.

Wczorajsza decyzja ogłoszona przez ministerstwa, to m.in. wynik konsultacji prowadzonych od ponad roku przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej. Izba wielokrotnie wskazywała na brak dostępu do finansowania inwestycji szerokopasmowych przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – szczególnie w zakresie inwestycji o wartości kilku milionów złotych.

Dla MŚP o obrotach do 10 mln złotych rocznie co do zasady niedostępne są bowiem mechanizmy oceniania przez banki wniosków kredytowych w oparciu o procedury segmentu korporacyjnego. Barierą do uzyskania większych środków jest struktura majątkowa ISP, dla których głównym składnikiem majątkowym i podstawową dostępną formą zabezpieczenia ewentualnych kredytów jest infrastruktura telekomunikacyjna. Ta jednak nie jest uznawana przez banki jako gwarancja spłaty kredytu. Dla większości firm jedyne dostępne środki to kredyty konsumenckie oraz obrotowe, których wartość co do zasady nie przekracza 200-500 tys. złotych, a to za mało w przypadku większości inwestycji szerokopasmowych. Analiza ex-ante stanowi przełom w postrzeganiu infrastruktury telekomunikacyjnej, gdyż zakłada uwzględnienie wyceny jej wartości przy zabezpieczaniu kredytów. I właśnie ta zmiana jest kluczowa dla lokalnych operatorów.

Izba nadal będzie monitorowała postęp prac nad kryteriami przyznawania kredytów, jak również będzie zabiegała o uruchomienie dodatkowych środków m.in. z Polskich Funduszy Rozwojowych. W toku prac w najbliższych miesiącach okaże się bowiem, w jakim zakresie zaplanowane ze wsparciem POPC instrumenty finansowe spełnią potrzeby ISP, gdyż spodziewać się należy ograniczenia zakresu możliwych do sfinansowania inwestycji celami wpisanymi w POPC. Równocześnie po zakończeniu drugiego naboru POPC analizować będziemy przestrzeń do organizacji kolejnego konkursu adresowanego do MŚP.

Liczymy w szczególności na pozytywny efekt wsparcia budowy sieci w obszarach, na których usługi NGA nie są dostępne. W tym na wsparcie rozbudowy na sąsiednie obszary i ulice sieci wybudowanych w poprzednich naborach (POIG 8.4, RPW II.1 oraz niektóre RPO).

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej serdecznie dziękuje Ministerstwu Cyfryzacji, Ministerstwu Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a także operatorom i ekspertom wspierających nas wszystkich wiedzą oraz zaangażowanych od roku w proces konsultacji. W samych ankietach przeprowadzonych w ramach analizy ex-ante udział wzięło aż 406 ISP (dziękujemy!), z których 60,8% planuje kolejne inwestycje i poszukuje dla nich finansowania. Co ciekawe, w tej grupie średnia wartość planowanych inwestycji wynosi 2,42 mln złotych. Dane te pokazują poziom zaangażowania w konsultacje oraz podstawowe potrzeby ISP w omawianym zakresie.

Projektowane instrumenty nie ograniczają się jednak do większych firm. Przykładowa minimalna wysokość pojedynczej pożyczki planowana jest na 20 tys. złotych. Równocześnie jednak sugerowany w analizie ­ex-ante maksymalny okres spłaty pożyczki zaprojektowany jest na 15 lat przy możliwej 30-miesięcznej karencji spłaty rat kapitałowych, co jest niezmiernie ważne dla inwestycji, które zaczynają zarabiać dopiero po wybudowaniu sieci.

Analiza ex-ante nie przesądza o wszystkich docelowych aspektach omawianych instrumentów. Prócz pożyczek rozważane są m.in. poręczenia oraz formuła project finance. Finalne rozwiązania wypracuje Komitet Koordynacyjny ds. wdrażania instrumentów finansowych w ramach POPC. Analiza instrumentów przeprowadzana będzie w kolejnych latach, gdyż nie wyklucza się możliwości wprowadzenia dodatkowych narzędzi finansowych w miarę identyfikacji nowych potrzeb.

Składamy szczególne podziękowania dla p. Ministra Piotra Woźnego, którego osobiste zaangażowanie umożliwiło przygotowywania omawianych instrumentów finansowych i wpisuje się w działania zapowiadane w trakcie panelu na XIX Konferencji KIKE. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, jakiego Pan Minister udzielił nam 3 tygodnie temu w trakcie Konferencji:
httpss://www.youtube.com/watch?v=sHglPRour-s&feature=youtu.be