Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

  1. IBPM S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, rekomendowana przez: TELEKOM SYSTEM Sp. z o.o. i SYSTEL SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE M. LINSCHEID Sp. j.