10 września br. w Lublinie, w czasie spotkania podsumowującego Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, Pani Dyrektor Anna Pawlak z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego poinformowała o obniżeniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich. Obniżkę wprowadza Uchawła nr X/143/2015 Sejmiku Województewa Lubelskiego z dn. 7.09.2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele JST z ok. połowy gmin i powiatów, operatorzy, media, wykonawcy oraz OLSS (operator infrastruktury). Celem wydarzenia była prezentacja aktualnego stanu realizacji dobiegającego do końca przedsięwzięcia oraz omówienie aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych korzystania z sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych. Ważnym elementem zorganizowanej w czwartek debaty był wpływ kosztów operacyjnych sieci (OPEX) na realizację i utrzymanie sieci oraz co najważniejsze – na koszt abonamentu dla użytkowników końcowych. To we wprowadzeniu do niej znalazła się w/w informacja o obniżeniu stawek. Wstęp do dyskusji stanowiła ponadto prezentacja KIKE “Obniżanie barier inwestycyjnych przez JST na przykładzie określania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej“. Zdecydowanie warto zaznaczyć również, iż w debacie udział wzięli również przedstawiciele samorządów, które na swoim terenie również wprowadziły niskie stawki za pas drogowy (nawet 1 zł) wyjaśniając zgromadzonym powody podjętych decyzji.

Analizy wpływu stawek na koszty operacyjne sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług detalicznych i hurtowych, są przedmiotem licznych prac i debat. Od roku KIKE prowadzi zintensyfikowane działania zarówno z resortami odpowiedzialnymi za budowę infrastruktury, jak i JST, których celem jest wykazanie w/w powiązań i propagowanie stawek regresywnych przewidzianych w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych.

KIKE - regresywne stawki za pas drogowy

Inicjatywa Sejmiku Województwa Lubelskiego, działania Urzędu Marszałkowskiego i części lokalnych samorządów oraz publiczna debata o stawkach pozytywnie stymulują zmiany w innych jednostkach samorządowych. Stanowią też dobry przykład dla innych regionów Polski wskazując, iż potrzebne oraz możliwe jest porozumienie JST i rynku w zakresie celowości, potrzeb, tworzenia warunków i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych.

Podsumowanie Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej miało miejsce w czwartek, 10 września br. w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda (Lublin, Szerokie 123, Sala Kryształowa). W czasie najbliższej Konferencji KIKE zaplanowaliśmy już panel z udziałem gości z samorządów Lubelszczyzny, których poprosiliśmy o podzielenie się z operatorami lokalnymi spojrzeniem JST na inwestycje telekomunikacyjne. Mamy nadzieję, iż wspólne spotkanie w listopadzie przyczyni się do zrozumienia potrzeb i punktu widzenia JST, a także pomoże w przygotowaniu argumentacji w rozmowach z samorządowcami w innych rejonach Polski. Już teraz serdecznie zapraszamy do Warszawianki.