Przedstawiamy opinię KIKE dot. Stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

20111110 Opinia dot. Stanowiska Prezesa UOKiK ws. transparentności umów