W dniu 27.04.2012 r. w MAiC odbyło się spotkanie 3 grup roboczych powołanych w Memorandum. W czasie spotkań wybrano ich Przewodniczących oraz określono zagadnienia, jakimi będą się zajmować z uwazględniem faktu, iż niektóre z zagadnień mogą być wspólne dla kilku komisji.

Poniżej przedstawiamy nazwy grup i ich Przewodniczących:
1. Grupa ds. inwestycji i zapewnienia dostępu do Internetu na obszarach słabo zaludnionych.
Przewodniczącą grupy została Anna Streżyńska (Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa)
———–
2. Grupa ds. procesów i barier inwestycyjnych
Przewodniczący – Eugeniusz Gaca (KIGEiT)
———–
3. Grupa ds. określenia zasad dostępu do sieci i infrastruktury współfinansowanych ze środków europejskich (zmiana na publicznych).
Przewodnicząca – Marzena Śliż (UKE)

W czasie spotkania wskazano na konieczność wyznaczenia szybkiego spotkania czwartej Grupy finansowej w zakresie zagadnień dot. RPO oraz POIG – m.in. w związku z mającym się odbyć za 1.5 tyg. spotkaniem dot. ew. zmian w następnych naborach POIG 8.4.

Przedstawiciele KIKE biorą udział w spotkaniach wszystkich grup roboczych. Informacji udziela jak zawsze GRAP: Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej KIKE: grap@kike.pl.