Jak dowiedzieliśmy się w Banku Gospodarstwa Krajowego, wszyscy pośrednicy finansowi udzielający pożyczek szerokopasmowych zgodzili się na przedłużenie obowiązywania preferencyjnych zasad ich udzielania do końca czerwca 2021.

Przypomnijmy, że wiosną 2020, w odpowiedzi na kryzys pandemiczny i możliwą utratę płynności przez przedsiębiorców, BGK wdrożył szereg instrumentów finansowych, mających poprawić kondycję podmiotów gospodarczych. Jednym z nich były nowe zasady udzielania pożyczek szerokopasmowych: operator musiał wykazać negatywny wpływ pandemii COVID-19 na swoją działalność aby uzyskać oprocentowanie pożyczki (inwestycyjnej lub płynnościowej) na poziomie nawet 0,1% rocznie.

Obecnie, z uwagi na przedłużający się stan pandemii, zasady te, pierwotnie obowiązujące do 31.12.2020, przedłużone zostały o kolejne pół roku. Wnioski składać można u wszystkich operatorów: w Alior Banku, TISE, Agencji Rozwoju Regionalnego MARR oraz w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie.