Na początku lutego 2021 r. UKE tradycyjnie rozpoczęło zbieranie danych na potrzeby Europejskiej Agendy Cyfrowej na podstawie art. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Informujemy, że do wykonania powyższego obowiązku zobligowani są wyłącznie ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy otrzymają w tej sprawie pisemne wezwanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prosimy Państwa o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych, czy nie przeoczyli Państwo tego wezwania.

Termin złożenia dokumentów upływa 1 marca 2021 r. (poprzez wypełnienie formularza Agenda Cyfrowa 2021 znajdującego się na stronie http://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/ w zakładce Agenda Cyfrowa).
 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: 
https://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/agenda-cyfrowa/agenda-cyfrowa-2021,3.html