Szanowni Państwo,

Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje aktualnie nad analizą bieżącej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym w zakresie dostępu do instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku (w szczególności do kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej, szachtów kablowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, w tym punktu styku).   

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wypełnienie ANKIETY i odesłanie jej na adres magdalena.nowicka@pl.ey.com z kopią do michal.majewski@pl.ey.com do dnia 04/07/2017 włącznie.

Liczymy na to, że przekazane przez Państwa informacje pomogą wskazać właściwe kierunki zmian w wyżej wymienionym zakresie, a w szczególności pozwolą na wypracowanie odpowiednich rekomendacji, a w szczególności pozwolą na wypracowanie i przedstawienie rekomendacji dla regulatora służących rozwojowi polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Nadesłane odpowiedzi będą przeanalizowane przez Ernst&Young spółka z o.o. Business Advisory sp.k. (dalej “EY”), która została wybrana do przeprowadzenia tego projektu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sprawa numer: BAK.WZP.26.12.2017), a ostatecznym wynikiem prac będzie raport zawierający rekomendacje zmian.

Zgodnie z umową zawartą na potrzeby tego projektu z firmą EY, zapewniamy, że wszelkie przekazane dane zostaną wykorzystane przez firmę EY tylko do celów związanych z przygotowaniem w/w raportu we współpracy z UKE. W razie pytań, proszę się kontaktować z: magdalena.nowicka@pl.ey.com, tel. 519 511 572 lub z Panem Michałem Majewskim: michal.majewski@pl.ey.com, tel 660 440 090