Kolejne spotkanie robocze zespołu KIKE z Alior Bankiem przyniosło nowe ustalenia i podsumowania w zakresie stanu wdrażania pożyczek szerokopasmowych oraz nowości w tym produkcie, a także w uruchomionej w maju pożyczce płynnościowej. 
Najważniejsza informacja dotyczy dostępnych środków: bank posiada nadal do zagospodarowania pulę ponad 20 mln zł plus dodatkowe środki z podpisanego niedawno aneksu do umowy z BGK. Oznacza to, że możliwe jest realizowanie zarówno mniejszych, jak dużych inwestycji, nawet do 10 mln. Pracownicy Banku zadeklarowali, że podejmą działania zmierzające do uproszczenia procesu przyznawania Pożyczki Inwestycyjnej szczególnie na niższe kwoty tj. np. do 1 mln.
Ponadto, w trakcie spotkania przedstawiciele Alior Banku potwierdzili, iż:
– finansowanie akwizycji może dotyczyć zarówno przejęcia całego lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych abonentów (co jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność);
– w przypadku Pożyczki Płynnościowej finansowanie może pokryć nawet 95% kosztów, w przypadku Pożyczki Inwestycyjnej do 90%;
– Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacja linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci);
– Pożyczka Płynnościowa może być przeznaczona także na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy (m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawa infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajem powierzchni biurowej; remont lokalu oraz marketingu);
– warunki uzyskania Pożyczki Płynnościowej zostały znacznie uproszczone, a czas na jej przyznanie jest znacznie krótszy, co powinno pozwolić na szybkie sfinansowanie prostych projektów podnoszących jakość oferty dla klientów;
– projekty inwestycyjne, które nie uzyskały dotacji z POPC w pełni kwalifikują się do finansowania Pożyczką.
Na koniec ustalono, iż – jak miało to miejsce na poprzednich Konferencjach KIKE – także i w listopadzie dostępne będzie dla operatorów stanowisko konsultacyjne Banku.