Jak wiadomo, z uwagi na faktyczny brak dostępu do kredytów komercyjnych na większe projekty inwestycyjne, środowisko MŚP przez długi czas postulowało dopasowanie narzędzi finansowych sektora bankowego do specyfiki branży ISP. W wyniku intensywnych prac, prowadzonych w ubiegłym roku, KIKE wspólnie ze stroną publiczną i Związkiem Banków Polskich udało się wypracować odpowiednie instrumenty, wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom. Po trwającym kilka miesięcy procesie wyboru przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośredników finansowych, w sierpniu b. r. Alior Bank, jako pierwszy z nich podpisał umowę na realizację projektu polegającego na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek na łączną pulę nawet 100 mln zł.

W związku z planowanym na 20 września uruchomieniem przez Alior Bank pożyczek szerokopasmowych finansowanych z PO Polska Cyfrowa, w dniu wczorajszym w warszawskim Klubie Bankowca doszło do spotkania przedstawicieli KIKE z partnerami z sektora finansowego i publicznego. Głównymi prelegentami byli reprezentanci Alior Banku, którzy szczegółowo przedstawili uruchamiane właśnie instrumenty finansowe, skierowane do sektora MŚP. Dodatkowe informacje uzyskaliśmy także ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gospodarzem i animatorem spotkania był Związek Banków Polskich.
Jesteśmy przekonani, że startujące właśnie pożyczki spotkają się z ogromnym odzewem ze strony rynku, zwłaszcza z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie i ułatwione zasady ustanawiania zabezpieczeń. Zapraszamy od jutra do zapoznawania się ze szczegółową ofertą Alior Banku, zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Prosimy też o wyrozumiałość, zwłaszcza na początku procedury, ponieważ stworzone instrumenty finansowe to nowość dla wszystkich zaangażowanych stron.

Ze strony Izby w spotkaniu 18 września 2017 r. udział wzięli: Prezes Karol Skupień, Wiceprezes Konrad Baranowski, Sebiastian Kachel i Piotr Wiąckiewicz.