W kwietniu i maju GRAP aktywnie uczestniczył w spotkaniach w MAC i UKE. Piotr Marciniak na Krajowym Forum Szerokopasmowym wystąpił z prezentacją o dobrych praktykach na etapie budowy ostatniej mili. – “To jeden z najbardziej pracowitych okresów GRAP.” – mówi Piotr Marciniak.

GRAP – MAC

Dzień po kwietniowym KFS’ie odbyło się pierwsze spotkanie Grup Roboczych powołanych przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji na podstawie Memorandum podpisanego również przez KIKE. Na spotkaniu utworzono Komitet Wykonawczy Memorandum, w skład którego weszło pięć Grup Roboczych.

W związku z rozległą tematyką każdej z grup i spodziewanym dużym nakładem obowiązków, podjęto decyzję o wydelegowaniu do prac w każdej z w/w grup uczestników GRAP:

  • GR1 – Grupa robocza ds.inwestycji i zapewnienia dostępu do Internetu na obszarach słabo zaludnionych – Przemysław Knycz
  • GR2 – Grupa robocza ds.finansowania projektów szerokopasmowych – Piotr Marciniak (równocześnie Przewodniczący GR2)
  • GR3 – Grupa robocza ds.procesów i barier inwestycyjnych – Józef Chwast
  • GR4 – Grupa robocza ds.popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu – Wojciech Bandurowski
  • GR3 – Grupa robocza ds.określenia zasad dostępu do siecu i infrastruktury współfinansowanych ze środków europejskich – Konrad Baranowski

Opracowanie pełnego zakresu tematów przypisanych do poszczególnych grup planowane jest na czerwiec.

Informacje o obu spotkaniach grup:

https://www.kike.com.pl/2012/05/06/maic-spotkanie-komisji-w-ramach-memorandum-27-04-2012-r/

https://www.kike.com.pl/2012/05/25/maic-%e2%80%93-spotkanie-kolejnych-2-komisji-w-ramach-memorandum-24-05-2012-r/

GRAP – UKE

W kwietniu i maju odbyły się kolejne spotkania w UKE:

1. Rady ds. kradzieży infrastruktury. Przedstawiona została m.in. wizualizacja portalu informacyjnego poświęconego tej tematyce oraz informacje o spotach telewizyjnych i radiowych. Przedstawiono i przyjęto założenia dalszej kampanii informacyjnej. Więcej informacji udostępnimy, gdy będą one gotowe do publikacji.

2. Rady ds. Inwentaryzacji, na której przedstawiono podsumowanie danych przesłanych przez ISP na początku roku i ramowy kierunek rozwoju SIIS w 3 edycji.

3. UKE zorganizowało również spotkanie dotyczące budowy Kanałów Technologicznych (KT) z przedsiębiorcami, izbami i samorządowcami. To jeden z najgorętszych ostatnio tematów, mający na celu ułatwienia w lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym poprzez obowiązek budowania KT przy okazji nowych inwestycji i remontów. Każdy operator budujący własne sieci agregacyjne czy szkieletowe ma świadomość problemów związanych z uzyskaniem prawa drogi dla swoich inwestycji. Rozwinięciem koncepcji jest idea “korytarzy przesyłowych”, rozumianych szerzej niż pas drogowy i nie ograniczających się wyłącznie do dróg. Zapowiadany jest projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.

Prace GRAP zwieńczyło spotkanie na Konferencji KIKE oraz Walnym, w czasie których przygotowanych zostało szereg prezentacji i materiałów informacyjnych o działalności i projektach GRAP. Jedną z nich była informacja o ukończeniu prac nad wzorcową umową na świadczenie dostępu do Internetu opracowana przez mec. Łukasza Bazańskiego, we współpracy z GRAP.

APEL GRAP

Nasza praca i wkład merytoryczny są doceniane. Nasze opinie są uwzględniane w projektach nowelizacji przepisów prawa, zasadach inwentaryzacji, czy zagadnieniach technicznych związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej. Ogrom zainteresowania opiniami lokalnych ISP zrzeszonych w KIKE widać po rosnącej ilości korespondencji urzędów i instytucji kierowanej do nas. Zaledwie w ostatnich kilku dniach maja, oprócz licznej korespondencji w ramach GR@MAiC, do KIKE wpłynęły pisma z prośbą o 5 konsultacji (w tym duże, dotyczące nowelizacji PT oraz Megaustawy) i o przystąpienie do prac w kolejnych gremiach.

KIKE zrzesza głównie operatorów ethernetowych. GRAP działa dzięki stałej aktywności niewielkiej grupy szefów firm członkowskich. Wartość naszych opinii wynika z doświadczenia, jakie przynosi nasza działalność operatorska. Ponieważ GRAP składa się z osób prowadzących na co dzień własne firmy, czas który możemy poświęcić na prace w imieniu KIKE jest naturalnie ograniczony. Dlatego prosimy o włączenie się w prace GRAP większej ilości osób. Bez wsparcia dodatkowych osób aktywnie uczestniczących w naszych pracach i prowadzących konsekwentnie jakiś wycinek spraw – już teraz nie dajemy rady opracować odpowiedzi na część pilnych konsultacji. Tracąc możliwość wpływu na decyzje, które wracają do nas później, jako operatorów w nowych przepisach, obowiązkach, czy zasadach dofinansowań. W GRAP pamiętamy o dwóch podstawowych zasadach lobbingu: “Nieobecni nie mają racji” oraz “Lepiej przeciwdziałać, niż leczyć”.