W odpowiedzi na przesłane dnia 11.08.2017 przez Ministerstwo Rozwoju, propozycje zmian do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała swoje uwagi w postaci Stanowiska KIKE.

Uwagi przesłane przez KIKE dotyczyły poniższych punktów:

1. wprowadzenie w osi I POPC możliwości realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego wdrożenia projektu polegającego na utworzeniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz 
2. możliwości objęcia dodatkowym wsparciem beneficjentów projektów pozakonkursowych w ramach osi II POPC w zakresie przygotowania tych projektów do realizacji. 

Stanowisko KIKE: Stanowisko KIKE – Propozycja zmian do POPC