W związku z pojawiającymi się zapytaniami, KIKE przypomina operatorom, że od 28 grudnia 2017 r. zostało zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, na podstawie art. 176a Prawa telekomunikacyjnego. Podstawowa zmiana polega na tym, że obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega dodatkowo przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych. Kwota 4 milionów złotych odnosi się wyłącznie do prowadzonej działalności telekomunikacyjnej a nie całości przychodu. Dodatkowo wprowadzono zasadę, że operatorzy tworzący grupę kapitałową mogą sporządzać wspólny plan ogólny lub wspólne plany rejonowe, dla wszystkich przedsiębiorców wchodzących w skład tej grupy. Zwracamy uwagę również na nowe zapisy par. 10 w zakresie przekazywania planów.

Treść jednolita rozporządzenia znajduje się w załączniku .