W związku z planowanym na 20.09.2017 r. uruchomieniem przez Alior Bank pożyczek szerokopasmowych, informujemy że podczas najbliższej Konferencji KIKE (Kielce, 28-30.11.2017) planujemy poświęcić osobny blok szkoleniowy na warsztaty z udziałem przedstawicieli sektora finansowego, poświęcone szczegółowym zasadom aplikowania o niskooprocentowane kredyty. Naszymi gośćmi będą przedstawiciele Alior Banku oraz Związku Banku Polskich. Uzgodnienia w toku, a zatem więcej informacji już wkrótce.